Wade-zacht

toegepaste textielkunst

Algemene voorwaarden en privacy Wade-zacht 2020

Belangrijkste punten

Unieke producten van Wade-zacht die op voorraad zijn, kunnen na betaling direct geleverd worden en mogen geruild worden.

Voor waden geldt een leveringstijd van twee à drie weken, tenzij anders wordt overeengekomen.

Voor mondkapjes en kleding wordt een leveringstermijn met de klant afgesproken.

Producten die speciaal voor een koper worden gemaakt gelden als maatwerk en kunnen niet geruild worden.

Een opdracht wordt definitief wanneer de aanbetaling voor de opdracht voldaan is.

De persoonsgegevens die de koper verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en maximaal drie jaar bewaard voor functionele doeleinden.

Eventuele verzendkosten zijn bij alle producten voor de koper/opdrachtgever.

Algemene voorwaarden 2020

Definities

Toegepaste textielkunst: kunstzinnig vormgegeven voorwerpen van textiel met een gebruiksfunctie.

Producten: toegepaste textielkunstvoorwerpen.

Ondernemer: Rita Berghuis-Ensing, zij verkoopt en vervaardigt de producten in de onderneming Wade-zacht.

Maatwerk: een in opdracht van een koper/opdrachtgever vervaardigd product.


Artikelen

1. De producten die Wade-zacht op voorraad heeft, kunnen na betaling direct verstuurd worden. Voor die producten geldt dat de koper het recht heeft ze binnen veertien dagen ongebruikt, in de originele verpakking, terug te sturen (kosten retourzending zijn voor de koper), zonder vermelding van de reden. De koper ontvangt zijn aankoopbedrag terug.

2. Voor producten die op maat gemaakt worden voor de opdrachtgever zal de ondernemer per brief of digitaal een offerte sturen die een maand geldig is, onder vermelding van de algemene voorwaarden.

3. Een opdracht wordt definitief op het moment dat de opdrachtgever een aanbetaling van minimaal 30% van de in de offerte genoemde koopsom heeft voldaan. De in de offerte afgesproken levertijd gaat op dat moment in.

4. Producten die in opdracht, dus speciaal voor de opdrachtgever worden vervaardigd, zullen doorgaans binnen drie weken geleverd worden, tenzij anders is overeengekomen.

5. Indien de ondernemer door een situatie van overmacht (door de ondernemer te bepalen) niet aan haar verplichting kan voldoen, zal het volledige bedrag van de aanbetaling binnen een maand terug worden gestort aan de opdrachtgever.

6. Betaling van de koopsom dient bij levering voldaan te worden, na aftrek van de aanbetaling, in elk geval binnen veertien dagen na ophalen of verzending.
De ondernemer blijft eigenaar van de producten totdat de koper of opdrachtgever de koopsom volledig heeft voldaan inclusief eventuele verzendkosten.

7. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper of opdrachtgever.

8. Alle producten die door de ondernemer van Wade-zacht worden geproduceerd en verkocht vallen onder het intellectueel eigendomsrecht, omdat het stuk voor stuk unieke producten zijn. De koper of opdrachtgever mag daarom geen materialen van welke aard dan ook die door de ondernemer zijn verstrekt wijzigen, kopiëren, exploiteren, tentoonstellen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de ondernemer.

9. De opdrachtgever of koper wordt verondersteld op de hoogte te zijn dat kleuren en patronen van waden en andere producten door het maakproces kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website en dat vanwege het experimentele karakter van het viltproces de afgesproken maat van waden slechts bij benadering te geven is.
De maat, kleurstelling of het patroon van een wade kunnen nimmer grond zijn voor een klacht of voor ontbinding van de overeenkomst.

10. Bij annulering of retourzending van een opdracht (maatwerk) blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling van de gehele koopsom.

11. De opdrachtgever heeft na de annulering drie maanden de tijd om zijn bestelde product alsnog op te halen of te laten verzenden. Na die termijn kan de ondernemer vrij over het product beschikken, dit laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

12. Door koper of opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere functionele gegevens) worden door de ondernemer slechts verwerkt en bewaard ten behoeve van de geleverde of te leveren diensten, met een maximum van drie jaar. E-mails en andere correspondentie worden mogelijk bewaard, met een maximum van drie jaar. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij in overleg met de koper/opdrachtgever.